Droge voeten 2050

Door klimaatverandering gaat het vaker en heviger regenen waardoor de boezemsystemen steeds meer water te verwerken krijgen. Een boezemsysteem is het stelsel van kanalen, meren en plassen dat gebruikt wordt voor het aan– en afvoeren en bergen van oppervlaktewater. Het wordt steeds moeilijker om het overtollige water op zee kwijt te raken doordat de zeespiegel stijgt en de bodem daalt door bijvoorbeeld aardgaswinning. Het project Droge Voeten 2050 onderzoekt welke maatregelen nodig zijn om de wateroverlast in Groningen en Drenthe tot 2050 te kunnen tegengaan. Het onderzoek moet in 2014 afgerond zijn.

Betrokken partijen: provincie Groningen, provincie Drenthe, provincie Fryslân, waterschap Noorderzijlvest, waterschap Hunze & Aa's, wetterskip Fryslân en de Commissie Bodemdaling

Share |