Verkenning afslag Dollard kwelders

Dit onderzoek richt zich op het gewenste minimum areaal van kwelders in de Dollard, de invloeden van de gaswinning en van baggerspeciestortingen, en eventuele tegenmaatregelen.

Betrokken partijen: Rijkswaterstaat, Stichting Het Groninger Landschap, Ministerie van EL&I, provincie Groningen, gemeenten en vereniging van Oevereigenaren
Contactpersoon: Ernst Jan Cornelius (DLG)

Share |