Marconi - Delfzijl

Delfzijl heeft te maken met een enorme bevolkingskrimp. Om de stad leefbaar te houden, wil de gemeente kijken naar de mogelijkheden om de havenstad meer in harmonie te brengen met de zee.  Belangrijkste doelen zijn: leefbaarheid, (zee)veiligheid, natuur en recreatie. Het bestaat uit meerdere projecten. Relevant voor PRW is het maken van een strandwal met kwelders (50 - 200 ha).

Betrokken partijen: Rijkswaterstaat, gemeente Delfzijl, waterschap Noorderzijlvest, waterschap Hunze en Aa's, provincie Groningen, Staatsbosbeheer.
Contactpersoon: Arjen Bosch (de Coulissen)

Zie ookhttp://www.delfzijl.nl/waterfront-delfzijl-marconi/

Share |