Ontwikkeling van de Eemshaven

Dit project is compensatie voor het verlies van ca. 50 ha aan natuur. De monitoring omvat onderzoek op vogels in de Dollard, de Eemshaven, de Emmapolder en de aanliggende kwelders. Er loopt een onderzoek naar de ontwikkeling van macrobenthos in de Dollard als effect van de beëindiging van de visserij aldaar. Ook monitoring van het vóórkomen en het gedrag van zeezoogdieren. Afzondelijke bedrijven hebben bedrijfsspecifieke onderzoeken lopen (o.a. onderzoeken naar vissen (intrek koelwater) en turbiditeit) vanwege de verspreiding van baggerspecie. Er volgt een jaarlijkse rapportage.

Betrokken partijen: NUON, RWE, Groningen Seaports
Contacpersoon: Monique van den Dungen en Sjaak de Boer

Share |