Opschonen Griesberg Brunnermond (Eems-Dollard)

Algemeen doel is het herstel van het bodemleven en een natuurlijke biotoop op wadplaten. Concreet gaat het hier om het opruimen van een eilandje van onnatuurlijk materiaal (lozingrestanten) aan de Waddenzijde van het zeehavenkanaal.

Betrokken partijden: Rijkswaterstaat, KRW Eems-Dollard, ministerievan EL&I, Provincie Groningen, Gemeente Delfszijl, WSA Aurich, Groningen Seaports, Brunnermond, AKZO, Stichting de Noordzee, Waddenvereniging en Technosupport

Share |