Ecologie en Economie in balans

Het project Ecologie en Economie in balans moet ervoor zorgen dat het evenwicht tussen de economische ontwikkelingen van de havenregio's en het waardevolle Waddengebied behouden blijft. Het project moet een stevige basis leggen voor langdurige samenwerking in de Eemsdeltaregio, met brede steun voor verdere ontwikkelingen in dit gebied. Bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties zetten zich gezamenlijk in voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven en meer groei van economische activiteiten enerzijds en de verbetering van het Eems-Dollard-estuarium en de kwaliteit van het milieu in het gebied anderzijds. De uitvoering van het werkplan 2013 is inmiddels in volle gang. Daarbij gaat het om het uitvoeren van projecten (met geld uit het Waddenfonds), het oplossen van complexe vraagstukken, zoals de vaargeulverdieping bij de Eemshaven, en het uitwerken van een plan om de verbetermaatregelen voor het estuarium bekostigen.

Betrokken partners: zie lijst ?

 

Share |