Eems Dollard Regio

De Eems Dollard Regio (EDR) is een Nederlands-Duits samenwerkingsverband dat de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe beslaat en de Duitse regio's Ostfriesland, Emsland en Cloppenburg. Bij de EDR zijn ongeveer 100 leden aangesloten, bestaande uit Nederlandse -Duitse overheden en handelsbelangenorganisaties (zoals de Kamer van Koophandel). De EDR bestaat sinds 1977 en is gevestigd in een kantoor bij de Nederlands-Duitse grens, in Bad Nieuweschans. De EDR wijst op de gemeenschappelijk belangen voor de leden aan weerszijden van de grens. Dat gebeurt op allerlei uiteenlopende terreinen: infrastructuur, ruimtelijke ordening, economie of cultuur. Ook vindt de EDR het belangrijk om de contacten tussen de Nederlandse en Duitse bevolking verdiepen en intensiveren. Verder wordt er advies en ondersteuning geboden aan organisaties, bedrijven en burgers en voert de EDR projecten uit van de Europese Unie, via het INTERREG-programma.

Betrokken partijen: zie de lijst op www.edr.eu.

Share |