EemdeltaGreen

EemsdeltaGreen richt zich op de verduurzaming van de bedrijfsvoering in de Eemsdelta. Dat gebeurt in samenwerking met bedrijven, overheden en milieuorganisaties. EemsdeltaGreen is een platform waar nieuwe groene projecten ontwikkeld worden of waar lopende projecten vooruit geholpen worden. Op dit moment houdt EemsdeltaGreen zich bezig met ongeveer tachtig projecten, op allerlei verschillende terreinen: water, energie, grondstoffen, natuur en kennisontwikkeling.

Betrokken partijen: Stichting Samenwerkende Bedrijven (SBE), Groningen Seaports, de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum, provincie Groningen en Kamer van Koophandel.

Zie ook: www.eemsdeltagreen.nl

Share |