Groene Dollarddijk

Veel van de dijken aan de zuidkant van de Dollard moeten worden versterkt. Zo is de zeedijk langs de Dollard bij Nieuwe Statenzijl afgekeurd. Het waterschap Hunze en Aa's wil daar een zogenaamde "Groene Dijk" aanleggen. Dit is een volledig met gras beklede dijk en het heeft een flauwer talud.

Dit dijkconcept is, onder bepaalde voorwaarden, goedkoper. In het landschap ziet zo’n groene dijk er bovendien een stuk vriendelijker uit dan een asfaltdijk. Voor de extra benodigde klei kan het slib uit de Dollard of polder Breebaart worden gebruikt.

Partijen: Hunze en AA’s , Deltaprogramma Waddengebied, Het Groninger Landschap, PRW, DLG 

Share |