Havenvisie 2030

In de Havenvisie 2030 van Groningen Seaports staat hoe de havens Eemshaven en Delfzijl zich de komende jaren economisch en duurzaam kunnen ontwikkelen. Enkele actiepunten uit de Havenvisie zijnĀ het inzamelen van afval uit zee, het stimuleren van schone scheepvaart en het aanleggen van vogelvriendelijke en energiezuinige verlichting. Groningen Seaports is de initiatiefnemer en faciliteert en stimuleert de activiteiten in de Havenvisie. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de andere Waddenzeehavens en de havens in Noord-Duitsland.

Zie ook: havenvisie2030.groningen-seaports.com

Share |