Integraal Management Plan

Het IMP is de paraplu waar de Nederlandse en de Duitse belangen en ideeën voor een integraal beheer van de Eems-Dollard samenkomen. Die samenwerking krijgt in eerste instantie gestalte via het Integraal Management Plan (IMP) of, zoals de Duitsers zeggen: das Integriertes Bewirtschafts Plan (IBP). Het IMP is een planvorm voor het beschermen van een Natura 2000-gebied. Deze manier van werken heeft zich eerder bewezen bij ondermeer het Elbe-estuarium.

Partijen: Ministerie van EZ, Ministerie van I&M, Deelstaat Nedersaksen (watereconomie en kust- en natuurbescherming) 

Meer: http://www.rijkewaddenzee.nl/eemsdelta/over-eems-dollard/IMP

Share |