Interregproject Westerwolde

Interreg is een Europees Fonds voor regionale ontwikkeling. Een van de grensoverschrijdende projecten die van deze regeling gebruik wil maken, is het project “Wateren verbinden”. Doel van dit project is het uitwerken van een handreiking voor grensoverschrijdende landschapsontwikkeling in het stroomgebied van de Unterems aan de hand van de Westerwoldsche Aa, Ditzum-Bunder- Sieltief en Brualer schloot/B.L. Tijdenskanaal. In 2014 moet deze handreiking klaar zijn. 

Het initiatief kwam voort uit het Interreg IVa project “Vitaal Eems en Aa’s gebied”. Meer dan 250 lokale stakeholders uit de regio hebben deelgenomen aan discussies over regionale uitdagingen en samengewerkt aan het ontwikkelen van concrete grensoverschrijdende projecten. Drie thema's waren daarbij leidend: "water, natuur en landschap", "recreatie en toerisme",  en "landbouw en energie". Met de handreiking wordt een vervolg gezocht in het Interreg V programma.

Partijen: o.a. Landkreis Leer, Waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieufederatie Groningen

Share |