Lebendige Unterems

Het Duitse project „Perspektive Lebendige Unterems“ is een samenwerkingsverband tussen WWF, NABU en BUND en de TU Berlijn. Deze organisaties werken aan een ecologisch herstelscenario voor de Unterems. Doel is ondermeer een geleidelijkere overgang van zoet en zout water tussen Herbrum en Emden.

Bovendien wordt er met Nederlandse organisaties samengewerkt zoals bij het Realiseringsprogramma Eems-Dollard Unterems. De outcome van dit project vindt zijn weg in overheidsplannen zoals het IMP (Integraal Management Plan) en afspraken met partijen in de regio, zoals de Meyerwerf. 

Partijen: WWF, NABU, BUND en de TU Berlijn

Share |