Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma

De waterschappen zijn samen met Rijkswaterstaat bezig om de dijken te verbeteren, zodat deze straks weer aan de wettelijke eisen voldoen. De projecten samen vormen het Hoogwaterbeschermingprogramma (HWBP). De waterschappen en het Rijk zijn inmiddels begonnen aan de voorbereiding van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). In dit programma worden de primaire waterkeringen aangepakt die bij de derde landelijke toetsing niet aan de gestelde normen bleken te voldoen. In het nHWBP gaat het in totaal om 180 kilometer dijk. Het programma bestaat uit 32 projecten en duurt van 2014 tot en met 2019. Voor de uitvoering van de dijkversterkingsprojecten is jaarlijks 350 miljoen euro beschikbaar.

Betrokken partijen: het Rijk en de waterschappen

Share |