Ontwikkelingsvisie Eemsdelta

De Ontwikkelingsvisie Eemsdelta is opgesteld door overheden, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties. In deze visie geven de partijen aan welke (ruimtelijke) ontwikkeling ze willen in de Eemsdelta en hoe deze gerealiseerd moet worden. Er is gekeken naar landbouw, natuur, stedelijk gebied, klimaat, energie en bereikbaarheid. Het Eemsdeltagebied speelt de komende jaren de problematiek rondom de krimp (afname van de bevolking en sociale voorzieningen), terwijl ook de economische bedrijvigheid in de Eemshaven en Delfzijl belangrijk is, zonder dat dat ten koste gaat van de natuur van het werelderfgoed de Waddenzee in stand gehouden De visie wordt de basis voor plannen en programma's van provincie, gemeenten en waterschappen.

Betrokken partijen: provincie groningen, de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's, de Milieufederatie, Groningen Seaports, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO).

Share |