Programma naar een Rijke Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. Het belangrijkste doel is dat dit unieke Werelderfgoedgebied weer een “Rijke Waddenzee” blijft voor zowel mens als natuur. Het ondersteunt duurzame projecten voor het Waddengebied met financiële middelen, mankracht en kennis.

Eén van de speerpunten in het programma is de ecologische verbetering van het Eems-estuarium. PRW begon met de bestaande kennis breder beschikbaar te maken (kennisdocument 2012) en de ideeën voor herstel te verbeelden (inspiratiekaart 2012).

In 2013 was de logische vervolgstap om, op verzoek van en samen met veel partijen, de ideeën te concretiseren naar een uitvoeringsprogramma (Helder en Productief 2013). Programma's als Economie en Ecologie in Balans en het IMP gaan hier mee verder.

Partijenhttp://www.rijkewaddenzee.nl/organisatie/regiekamer/regiekamer-wie  

Website: www.rijkewaddenzee.nl  

Share |