Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen

Het doel van Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen is enerzijds meer rust creëren voor vogels in de Waddenzee door nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten.

Anderzijds wil het project bezoekers meer van de wadvogels laten genieten door natuurbeleving dichterbij te brengen. Voor de Eemsregio vallen daarbij twee projecten op. De Klutenplas langs de Noordkust van Groningen en de ontwikkeling bij de Punt van Reide.

 Partijen: Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

 Meer info: Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen: Klutenplans en Punt van Reide

Share |