Slib als landbouwgrond
Groningen Seaports, Ring Advies, de Biogeoloog, Smals Dredging en Baggerbedrijf de Boer zetten zich samen in voor een proefproject om slib uit het Waddenestuarium (Eems) in te zetten als grondverbeteraar in de Veenkoloniën. De aanleiding voor dit project is de procedure rondom de vaargeulverruiming nabij de Eemshaven waarbij gezamenlijk met natuurorganisaties is afgesproken om projecten te initiëren die tot minder slib in de Eems leiden. Rijkswaterstaat, Provincie Groningen en LTO projecten subsidiëren het project. Zij zien de praktijkproef als een opstap naar gebruik van slib als grondstof om de slibbelasting in het Eems-estuarium te verlagen.

Hoe werkt het?
In plaats van het uit te baggeren slib op een andere plek in het Waddenestuarium te deponeren, wordt het nu verwerkt en krijgt het een bestemming als verbetering van de kwaliteit van de vaak stoffige en mineraalarme zandgronden. De praktijkproef is de voorlopig eerste fase, waarin duidelijk moet worden of landbouwgewassen daadwerkelijk baat hebben en geen schade ondervinden bij de toepassing van het (zoute) slib als meststof. Hierbij wordt het slib met een laagdikte van circa 0,3 cm dik op de proefvelden (vooral bieten en grasland) aangebracht en ondergewerkt.

Na één groeiseizoen kan een eerste voorlopige conclusie worden getrokken. Is het resultaat positief, dan wordt een tweede fase met een grotere praktijkproef opgestart waarin onderzoeksinstellingen worden betrokken. Kan de potentie van waddenslib voor zandgrondverbetering in de praktijk worden aangetoond, dan kan tevens duidelijk worden of vermarkting van waddenslib economisch haalbaar is.

Documenten: Waddenslib voor zandgrondverbetering + addendum vergunningverlening
Nieuws:
Start van proef met waddenslib op akkers Veenkoloniën
Film:
Baggerslib als grondverbeteraar

Betrokken partijen: Groningen Seaports, Ring Advies, de Biogeoloog, Smals Dredging en Baggerbedrijf de Boer, LTO, Rijkswaterstaat en provincie Groningen 

Share |