Stichting MOED

MOED is de afkorting voor Maatschappelijke Onderneming naar een rijke Eems-Dollard. De Stichting is een idee vanuit de Waddenvereniging en het Groninger Landschap. De organisatievorm is sterk op de uitvoering gericht en in samenwerking met bedrijfsleven en overheden.

Zo moeten er middelen vrijkomen die ondermeer kunnen worden aangewend om de maatregelen vanuit “Realiseringsprogramma Eems-Dollard Unterems” te financieren. De stichting bevindt zich nog in een beginfase.

Partijen: Het Groninger Landschap, Waddenvereniging, (…)

Share |